Zivju resursiem nodarīto zaudējumu kompensē juridiskās un fiziskās personas, kuru tīšas vai netīšas, likumīgas vai nelikumīgas darbības dēļ zaudējums nodarīts. Maluzvejnieks ir viens no lielākajiem zivju resursu zaudējumu veicējiem. Ik dienu Latvijā maluzvejnieku nelegālā zvejniecība, makšķerēšana, vēžošana un zemūdens medību veikšana nodara lielu kaitējumu zivju resursiem Latvijas ūdenstilpnēs.

soda lēmumi

2015. gads 86 sodi
2014. gads 79 sodi
2013. gads 125 sodi
2012. gads 116 sodi
2011. gads 114 sodi
2010. gads 89 sodi

sodu kopsumma

2015. gads 32468EUR
2014. gads 68814EUR
2013. gads 73108EUR
2012. gads 864076EUR
2011. gads 106460EUR
2010. gads 50301EUR

Tā kā maluzvejniecības tendence mazinās, tad arī izņemto zvejas rīku daudzums pēc statistikas datiem ir mazinājies

Maluzvejniecības tendence mazinās

  • Izņemti
  • Konfiscēti

Konfiscētas tiek tikai tās zivi, kuras atrastas pie konkrētā maluzvejnieka un ir jau mirušas. Visas dzīvās zivis tiek atlaistas atpakaļ ūdenstilpnē un netiek fiksētas, kā arī par tām netiek aprēķināts sods.

Konfiscētās zivis

2015. gads 174 kg
2014. gads 16 kg
2013. gads 997 kg
2012. gads 0 kg
2011. gads 0 kg
2010. gads 12.2 kg