Visaktīvākā maluzvejniecība norisinās pavasarī un rudenī. Rudenī tā noteikti ir īpaši aktīva, kad lašveidīgās sugas zivis iet uz nārstu. Lašu maluzvejniecība ir visaktīvākā un tā nodara milzīgus postījumus šīs sugas zivīm. Pēc intervijām ar maluzvejniekiem, noskaidrojās, ka visaktīvāk tie darbojas, kad ir atļauta legāla zveja, jo tas ļauj iefiltrēties starp legālajiem zvejniekiem un dod lielāku iespēju maskēties.

Ziemas periodā tiek izķertas nelikumīgi sugas: asari un līdakas, vasaras periodā — līņi un brekši. Ziemas periodā maluzvejniecības ir neaktīvāka, bet tāpat notiek. Tiek palaisti tīkli zem ledus, izmantojot zemūdenes, kuras ir vadāmas, lai izliktu tīklus kā maluzvejnieks to ir paredzējis.