Sodu apmēri

Par makšķernieku noteikumu pārkāpumu pēc APK 80.prim 3.panta “Makšķerēšanas un zvejas noteikumu pārkāpumu” 1.daļas “Par makšķerēšanas noteikumu vai licencētās makšķerēšanas noteikumu pārkāpšanu” – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 15.00 — 350.00 (piecpadsmit līdz trīssimt piecdesmit eiro), konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, tai skaitā peldošos līdzekļus ar aprīkojumu, vai bez konfiskācijas.

Ja lašu ieguvē lietoti tīkli un ir atļauja veikt zveju šajā laikā, tad pēc šī paša punkta 2.daļas “Par zvejas noteikumu pārkāpšanu iekšējos ūdeņos” – uzliek naudas sodu fiziskām personām no 30.00 -350.00 (trīsdesmit līdz trīssimt piecdesmit eiro), konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, tai skaitā peldošos līdzekļus ar aprīkojumu, vai bez konfiskācijas, un atņem zvejas tiesības uz laiku līdz vienam gadam vai bez tiesību atņemšanas, bet juridiskām personām – no 30.00-700.00 (trīsdesmit līdz septiņi simti eiro), konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, tai skaitā peldošos līdzekļus ar aprīkojumu, vai bez konfiskācijas, un atņem zvejas tiesības uz laiku līdz vienam gadam vai bez tiesību atņemšanas.

Taču ja nav zvejas atļauja, tad pēc APK 80.prim 3.panta 4.daļas “Par zveju iekšējos ūdeņos bez attiecīgas atļaujas, aizliegtā vietā, aizliegtā laikā vai ar aizliegtiem rīkiem vai paņēmieniem” – uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 280.00 — 700.00 (divi simti astoņdesmit līdz septiņi simti eiro), konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, tai skaitā peldošos līdzekļus ar aprīkojumu, vai bez konfiskācijas, un atņem zvejas tiesības uz laiku līdz trim gadiem vai bez tiesību atņemšanas, savukārt juridiskajām personām – no 700.00 – 4300.00 (septiņi simti līdz četri tūkstošu trīs simti eiro), konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, tai skaitā peldošos līdzekļus ar aprīkojumu, vai bez konfiskācijas, un atņem zvejas tiesības uz laiku līdz trim gadiem vai bez tiesību atņemšanas.

Bez šiem sodiem, piemēram, par lašu un taimiņu ķeršanu, vainīgajai personai ir jāatlīdzina valstij nodarītie zaudējumi, kas par vienu lasi vai taimiņu ir 143.00 (viens simts četrdesmit trīs eiro), lieguma laikā šis zaudējuma apmērs sastāda 715.00 (septiņi simti piecpadsmit eiro).

Ja patvaļīgi zvejojot un iegūstot ūdensdzīvniekus ir nodarīts būtisks kaitējums, KL 110. pants “Patvaļīga zvejošana un ūdensdzīvnieku iegūšana” 2.daļa par zivju vai ūdensdzīvnieku ķeršanu vai citādu iegūšanu bez attiecīgas atļaujas, aizliegtā laikā vai aizliegtās vietās, vai ar aizliegtiem rīkiem vai paņēmieniem (patvaļīga iegūšana), ja ar to radīts būtisks kaitējums, — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

Ja paredzēto noziedzīgo nodarījumu, izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās vai ja tas izdarīts īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

Būtisks kaitējums “Par krimināllikumā spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 23.pants.

  • Atbildība par Krimināllikumā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ar kuru radīts būtisks kaitējums, iestājas, ja noziedzīgā nodarījuma rezultātā ne vien nodarīts ievērojams mantisks zaudējums, bet arī apdraudētas vēl citas ar likumu aizsargātās intereses vai ja šāds apdraudējums ir ievērojams.
  • Par ievērojamu mantisko zaudējumu atzīstams mantisks zaudējums, kas nodarījuma izdarīšanas brīdī pārsniedz piecu tai laikā Latvijas Republikā (turpmāk tekstā – LR) noteikto minimālo mēnešalgu kopsummu.

Uz šo brīdi LR minimālā mēnešalga ir 360.00 (trīs simti sešdesmit eiro), piecu minimālo mēnešalgu kopsumma 1800.00 (viens tūkstotis astoņi simti eiro). No šī izriet, ka par trīs noķertām lašveidīgām zivīm 715.00 (septiņi simti piecpadsmit eiro) x 3 zivis = 2145.00 (divi tūkstoši viens simts četrdesmit pieci eiro) jau iestājas kriminālatbildība.