Zivju un aprīkojuma realizācija

Zivju un aprīkojuma realizācija

Konfiscētas tiek tikai tās zivi, kuras atrastas pie konkrētā maluzvejnieka un ir jau mirušas. Visas dzīvās zivis tiek atlaistas atpakaļ ūdenstilpnē un netiek fiksētas, kā arī par tām netiek aprēķināts sods. Visas konfiscētās zivis, ja tās ir mirušas, tiek nogādātas policijā, kur tiek aprēķināti nodarītie zaudējumi un policijas darbinieki tās aprok. Jautājot, kādēļ konfiscētās zivis netiek atdotas bērnu namiem, patversmēm vai zooloģiskajam dārzam, noskaidrojās, ka saskaņā Latvijas Pārtikas un Veterinārā dienesta noteikumiem, šādas zivs realizēšana pārtikas lietošanā, nav atļauta. Zivju nodošana zooloģiskajam dārzam tiek piekopta, bet tas ir ļoti reti.

Visi konfiscētie rīki tiek iznīcināti