Licencētā makšķerēšana tika ieviesta, lai racionāli izmantotu vērtīgo zivju krājumus Latvijas ūdenstilpnēs, kurā zivju ieguve ir pieļaujama ierobežotā apjomā, un iegūtu papildu līdzekļus zivju krājuma pavairošanai, aizsardzībai un makšķerēšanas attīstībai, kā arī kontrolētu un novērstu makšķernieku radīto nelabvēlīgo ietekmi uz vidi.

Licencēta makšķerēšana sevī ietver —  licenču iegādi, ja  konkrētajai ūdenstilpnei ir noteikta. Katrai ūdenstilpnei, kurai ir noteikt licencēta makšķerēšana, ir noteikti savi noteikumi un izcenojumi, kuri makšķerniekam un zvejniekam jāievēro.

Publisko ūdeņu zvejas licences var iegādāšanās iespējas ir vairākas:

  • Izsniedz pašvaldība, kuras piederošajā teritorijā ūdenstilpne atrodas
  • Ja pašvaldība neizsniedz licences, tad noteikti var iegūt informāciju, kurš konkrētajā novadā atbild par tai piederošās ūdenstilpnes licenču izsniegšanu un izcenojumiem.  Tad licenču ir konkrēta biedrība vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kura ar to nodarbojas.
  • Vairākas pašvaldības sev piederošām ūdenstilpnēm nav ieviesušas licencētu makšķerēšanu, jo tas prasa resursu ieguldīšanu, attiecīgi ir nepieciešama kontrole pār procesu, regulāra zivju resursu atjaunošana u.tml. Tā kā licencēšana un uzraudzība prasa diezgan apjomīgus ieguldījumus salīdzinājumā ar ieguvi, pagaidām pašvaldības ir atlikušas licencētas zvejas ieviešanu.

Neatkarīgi no tā, vai ir vai nav nepieciešama licence, zvejojot konkrētajā ūdenstilpnē, ir nepieciešams iegādāties MAKŠERNIEKA KARTI!

Zvejai jūrā, makšķernieks drīkst bez maksas pārvietoties gar ūdens malu tauvas joslā:

  • gar jūras piekrasti – 20 m
  • gar privāto ūdeņu krastiem – 4 m
  • gar pārējo ūdeņu krastiem – 10 m.

Makšķerēšana ir atļauta visos Latvijas publiskajos ūdeņos.  Zemāk pievienota karte ar publisko ezeru atrašanās vietām.

Karte ar publiski pieejamiem ezeriem