Atļautās zivis un loma lielumi

Ikvienam makšķerniekam ir jāievēro noteikumi, kādi ir noteikti konkrētajai ūdenstilpnei, kurā viņš vēlas makšķerēt, ievērojot gan zvejai atļautās zivis, gan lomu lielumi.

Katra persona saskaņā ar šiem noteikumiem iegūtās zivis uzglabā atsevišķi, izņemot gadījumus, ja vairāku personu kopējais loms nepārsniedz vienai personai atļautā loma lielumu.

Vienā loma ieguves reizē vienai personai atļauts uzglabāt un paturēt:

Akmeņplekstes

Akmeņplekstes

piecus no katra
Varavīksnes foreles

Varavīksnes foreles

piecus no katra
Līdakas

Līdakas

piecus no katra
Līņus

Līņus

piecus no katra
Sapalus

Sapalus

piecus no katra
Vēdzeles

Vēdzeles

piecus no katra
Vimbas

Vimbas

piecus no katra
Zandartus

Zandartus

piecus no katra
Zušus

Zušus

piecus no katra