Close

Šajā sērijā ķeram lasi Salacas upē.
Runājam par lašu copi, nepieciešamo inventāru un lašu ķeršanas tehniku.

Tāpat, intervējam Salacas upes apsaimniekotāju Ati Apeli, kurš pastāsta par jaunumiem Salacā, par licencēm, zivju skaitīšanu, sadarbību ar BIOR, Lašu kausu un citām interesantām tēmām.

Un protams, ir arī zivis!