Rekvizīti

Biedrība “Ar Makšķeri”
Reģ.nr. 40008309119
Dagdas iela 4, Rīga, LV-1003
Tālrunis

+371 28943205,

E-pasts

info@armakskeri.lv

Sūtīt ziņu