Close

BAM StreetFishing Līga 2023 (Spiningošana no krasta pilsētas vidē)

NOLIKUMS & NOTEIKUMI

 1. BAM StreetFishing Līgas mērķis un tā misija.
  1.1. Popularizēt makšķerēšanu kā aizraujošu, aktīva un veselīga dzīvesveida sastāvdaļu, -sportu, vaļasprieku un atpūtu, kas brīvi pieejama ikvienam Latvijas iedzīvotājam.
  1.2. Popularizēt makšķerēšanas veidu: Spiningošana no krasta pilsētas vidē.
  1.3. Pieredzes apmaiņa starp dalībniekiem, labāko spiningotāju noskaidrošana.
  1.4. Sacensībās tiek ievērots princips,- noķer, nofotogrāfē un atlaid.
  1.5. Turpmāk BAM StreetFishing Līga 2023 tekstā Līga.
 2. Organizātors.
  2.1. Biedrība “Ar Makšķeri”, Reģ.nr.: 40008309119, Jur.adr.: Rīga, Dagdas iela 4-13, LV-1003, turpmāk tekstā ogranizātors;
  2.2. Biedrības kontaktpersona: Jānis Zariņš, Janis.zarins@armakskeri.lv, M.t.: +371 28943205
 3. Tiesneši un atbildīgās personas.
  3.1. Organizātora atbildīgā persona par Līgu un tās norisi: Jānis Zariņš, Janis.zarins@armakskeri.lv, M.t.: +371 28943205
  3.2. Galvenais tiesnesis: Danis Meijers, Mrdaniiic@gmail.com, M.t.: +371 25762838
  3.3. Tiesnesis: Alise Bleive, alisebleive@inbox.lv, M.t.: +371 20036918
  3.4. Atbildīgais par sabiedrisko kārtību: Jānis Zariņš, Janis.zarins@armakskeri.lv, M.t.: +371 28943205
  3.5. Atbildīgais par medicīniskās palīdzības pieejamību, higiēnas, ugunsdrošības un drošības noteikumu ievērošanu: Alise Bleive, alisebleive@inbox.lv, M.t.: +371 20036918
  3.6. Atbildīgais par epidemioloģisko drošības pasākumu īstenošanu un ievērošanu: Alise Bleive, alisebleive@inbox.lv, M.t.: +371 20036918
 4. Līgas posmu pulcēšanās un starta/finiša vietas, Līgas posmu norises vietas, datumi un laiki.
  4.1. Līgas posmu pulcēšanās un starta/finiša vietas:
  4.1.1. 1.Posms, Jelgava – Pasta sala, blakus koncertzālei;
  4.1.2. 2.Posms, Jūrmala – Dubulti, blakus Dubultu dzelzceļa stacijai, stāvlaukums;
  4.1.3. 3.Posms, Rīga – Zaķusala, pie TV centra ēkas;
  4.1.4. 4.Posms, Ogres novads – Dubkalnu karjers, stāvlaukums;
  4.1.5. 5.Posms, Rīga – AB Dambis, pie Latvijas karoga.
  4.2. Līgas posmu norises vietas, makšķerēšanas zonas: no starta/finiša vietas ejot ar kājām, bet ne tālāk kā 5 km no starta/finiša vietas.
  4.2.1. Makšķerēšanas zona, 4. Posmā, Tikai Dubkalnu karjers.
  4.3. Līgas posmu norises datumi un laiki:
  4.3.1. 1.Posms, Jelgava – 2023. gada 13. Maijs no plkst.: 7:00 līdz plkst.: 17:30.
  4.3.2. 2.Posms, Jūrmala – 2023. gada 10. Jūnijs no plkst.: 7:00 līdz plkst.: 17:30.
  4.3.3. 3.Posms, Rīga – 2023. gada 22. Jūlijs no plkst.: 7:00 līdz plkst.: 17:30.
  4.3.4. 4.Posms, Ogres novads, Dubkalni – 2023. gada 26. Augusts no plkst.: 7:00 līdz plkst.: 17:30.
  4.3.5. 5.Posms, Rīga – 2023. gada 14. Oktobris no plkst.: 7:00 līdz plkst.: 17:30.
  4.4. Organizātors patur tiesības mainīt kādu no Līgas posma norises vietām, par to paziņojot iepriekš, vismaz 14 dienas pirms posma kuram tiks mainīta norises vieta.
 5. Līgas godalgotās vietas katrā posmā un Gada kopvērtējumā.
  5.1. Tiek apbalvoti trīs labākie dalībnieki katrā posmā un gada kopvērtējumā.
  5.1.1. Katra posma trīs labākie saņems medaļas un atbalstītāju balvas;
  5.1.2. Katra posma trīs labākie bērni/pusaudži saņems medaļas un atbalstītāju balvas;
  5.1.3. Gada kopvērtējumā:
  1. Vieta, Saņems 750 EUR dāvanu karti*, medaļu, kausu un citas atbalstītāju balvas;
  2. Vieta, Saņems 500 EUR dāvanu karti*, medaļu, kausu un citas atbalstītāju balvas;
  3. Vieta, Saņems 250 EUR dāvanu karti*, medaļu, kausu un citas atbalstītāju balvas;
  *(Dāvanu karte no makšķernieku preču veikala)
  5.1.4. Gada kopvērtējumā trīs labākie bērni/pusaudži saņems medaļas, kausus un atbalstītāju balvas;
  5.2. Organizātors patur tiesības apbalvot labākos arī citās nominācijas, dalībnieku grupās, garākās zivis u.c.
 6. Līgas, katra posma norises dienas kartība.
  6.1. Dienas kārtība: 7:00 Dalībnieku reģistrēšana, Līgas atribūtu izsniegšana (mērlentas u.c.); 8:00 Līgas posma atklāšana; 8:30 Dalībnieku došanās uz savām spiningošanas vietām; 9:00 Starts spiningošanas uzsākšanai; 15:00 Finišs spiningošanai, tiek pārtraukts pieņemt iesūtīto lomu rezultātus (WhatsApp); 16:00 Laiks līdz kuram jāierodas Starta/Finiša vietā; 16:30 Laiks līdz kuram Organizātors pieņem protestus; 17:00 Rezultātu paziņošana, Apbalvošana.
 7. Dalībnieki.
  7.1. Ikviens Latvijas iedzīvotājs vai Ārvalstu viesis kurš ir sasniedzis 18 gadu vecumu, ar derīgu makšķerēšanas karti, jaunākiem dalībniekiem jāatrodas vecāku pavadībā, vai vecāku pilnvarotās personas pavadībā.
  7.1.1. Izņemums (saskaņā ar Latvijas Sporta Federāciju Padomes un LMSF lēmumu), dalība tiek liegta Krievijas Federācijas un Baltkrievijas valstu sportistiem līdz nākamajam lēmumam;
  7.1.2. Izņēmums LMSF (Latvijas makšķerēšanas sporta federācijas) disciplīnas: Latvijas Čempionāts Spiningošanā no krasta pilsētas vidē, 2022.gada kopvērtējuma trīs labāko komandu dalībnieki netiek iekļauti godalgoto vietās, gan posmos, gan Līgas gada kopvērtējumā.
 8. Dalībnieku apņemšanās.
  8.1. Apmaksāt Organizētāja noteikto dalības maksu par piedalīšanos Līgas posmos;
  8.2. Ievērot uz izpildīt visus Organizētāja noteikumus, kuri ir minēti šajā nolikumā;
  8.3. Ievērot un izpildīt visus Organizētāja norādījumus, tiesnešu kolēģijas lēmumus;
  8.4. Ievērot godpilnu attieksmi pret citiem Līgas dalībniekiem;
  8.5. Ievērot tā brīža valstī noteiktos Covid-19 epidemiloģiskos drošības pasākumus un ierobežojumus;
  8.6. Ievērot makšķerēšanas noteikumus (MK noteikumi nr.800);
  8.7. Ievērot citus uz to brīdi spēka esošos LR likumus un normatīvos aktus.
 9. Dalībnieku pieteikšanās, termiņi, dalības maksa un apmaksa.
  9.1. Dalībnieki reģistrēšanos un apmaksu veic interneta vietnē www.sportfishing.live
  9.1.1. Dalībnieki var reģistrēties katram posmam atsevišķi, vai arī reģistrēties uzreiz visiem posmiem.
  9.2. Reģistrēšanās dalībai Līgā tiks atvērta 2023. gada 21.Februārī un reģistrācija tiek slēgta 7 (septiņas) dienas pirms katra no posmiem.
  9.3. Dalības maksa vienam dalībniekam, vienam posmam tiek noteikta 19 eiro.
  9.3.1. No dalības maksas tiek atbrīvoti, bezmaksas dalība Līgā:
  9.3.1.1. Bērni un pusaudži līdz 18.gadu vecumam;
  9.3.1.2. Sievietes;
  9.3.1.3. Pensionāri;
  9.3.1.4. Invalīdi.
  9.4. Dalības maksu apmaksā veicot reģistrāciju.
  9.4.1. Ja dalībnieks neierodas uz līgas posmu, par kuru ir veicis reģistrācijas apmaksu, organizātors iemaksāto dalības maksu neatgriež.
  9.4.1.1. Ja dalībnieks informē organizātoru vismaz 10 (desmit) dienas pirms posma, ka nevarēs viņā piedalīties, organizātors samaksāto dalības naudu atgriež dalībniekam.
 10. Līgas posmu norise.
  10.1. Līgas posmi notiek saskaņā ar organizātora sastādīto programmu un grafiku.
  10.2. Dalībniekiem tiek piešķirti kārtas numuri pieteikšanās secībā.
  10.3. Dalībniekiem tiek piešķirtas mērlentas, kuras ir jāsaglabā un jāņem līdzi uz visiem posmiem;
  10.4. Dalībnieki, nedrīkst traucēt spiningošanā citus dalībniekus:
  10.4.1. Apzināti bloķēt citam dalībniekam iemetiena līniju.
  10.4.2. Veikt iemetienu krustojot cita dalībnieka auklu.
  10.4.3. Tuvoties citiem dalībniekiem tuvāk par 5 (pieciem) metriem.
  10.4.4. Veikt kādas citas darbības kas izpaužas, kā apzināta cita dalībnieka traucēšana.
  10.5. Pārvietošanās laikā sportistiem jāievēro saprātīgs pārvietošanās ātrums, tie nedrīkst skriet.
  10.6. Ja kāds no dalībniekiem konstatē, ka cits dalībnieks pārkāpj nolikumu-noteikumus, tad par to informē organizētāju nekavējoties, zvanot galvenajam tiesnesim.
  10.6.1. Pēc iespējas, vēlams pārkāpumu fiksēt foto, video ar telefonu vai citu ierīci kā go pro u.c.
 11. Noķertās zivs reģistrācija, Fotogrāfēšana, iesniegšana.
  11.1. Noķerto zivju fotogrāfijas uzņem katrs dalībnieks pats par sevi, to darot izmantojot mobilās ierīces foto kameru.
  11.2. Dalībnieks katru noķerto zivi reģistrē, izmantojot WhatsApp aplikāciju, nosūtot noķertās zivs fotogrāfiju uz norādīto telefona nummuru galvenajam tiesnesim.
  11.3. Dalībnieks, kurš noķēris zivi, elektroniski WhatsApp iesniedz vienu zivs fotogrāfiju, kur jābūt redzamam zivs kreisajam sānam un kas atbilst šādiem kritērijiem:
  11.3.1. Zivs nofotografēta uz organizatora piešķirtās mērlentes tā, lai skaidri redzams: zivs garums un skaitļi uz mērlentes, kā arī redzams posma marķējums uz mērlentas.
  11.4. Zivs fotogrāfijas jānosūta ne vēlāk kā 5 (piecas) minūtes pēc zivs izcelšanas no ūdens.
 12. Rezultātu vērtēšana, katram posmam un gada kopvērtējumam.
  12.1. Līgas Posma rezultātu katram dalībniekam veido 30 garākās iesūtītās un ieskaitītās zivis.
  12.2. Zivis kuras tiek ieskaitītas un tiek reģistrētas:
  12.2.1. Tiek ieskaitītas Līdakas no 20 centimetriem (cm);
  12.2.2. Tiek ieskaitīti Zandarti no 20 centimetriem (cm);
  12.2.3. Tiek ieskaitīti Asari no 15 centimetriem (cm).
  12.3. Zivs garums tiek reģistrēts sekojoši:
  12.3.1. Zivs garums tiek fiksēts tikai pilnos centimetros, un tiek ieskaitīts, piemēri:
  12.3.1.1. Līdaka 33.4 centimetri (cm) tiek reģistrēta kā 34 centimetri (cm).
  12.3.1.2. Asaris 22.8 centimetri (cm) tiek reģistrēts kā 23 centimetri (cm).
  12.3.1.3. Zandarts 25.6 centimetri (cm) tiek reģistrēts kā 26 centimetri (cm).
  12.3.2. Zivs garums, zem minimālās centimetru (cm) atzīmes netiek reģistrēts un ieskaitīts, piemērs:
  12.3.2.1. Līdaka 19.8 centimetri (cm) netiek reģistrēta kā 20 centimetri (cm) un netiek ieskaitīta.
  12.3.2.2. Asaris 14.9 centimetri (cm) netiek reģistrēts kā 15 centimetri (cm) un netiek ieskaitīts.
  12.4. Veicot zivju rēģistrēšanu jāņem vērā punktu sistēma, punkti tiek piešķirti pamatojoties uz noķerto zivju garumu, un kopēju noķerto zivju kopgarumu, piemērs:
  12.4.1. Zivs nr.1., Asaris, 20 centimetri (cm), pēc punktu sistēmas = 20 punkti.
  12.4.2. Zivs nr.2., Asaris, 24 centimetri (cm), pēc punktu sistēmas = 24 punkti.
  12.4.3. Kopgarums noķertajām zivīm = 44 punkti.
  12.5. Rezultātu apkopošana notiks ņemot vērā zivju garumu centimetros noapaļojot uz augšu un attiecīgo kopējo noķerto 30 garāko zivju garumu centimetros.
  12.6. Atbilstoši saņemtajiem punktiem, dalībniekiem tiek sadalītas vietas, vairāk punktu nozīmē augstāka vieta, Piemērs zemāk:
  12.6.1. Dalībnieks ”Andris”, 2350 punkti = 1 vieta;
  12.6.2. Dalībnieks ”Pēteris”, 2124 punkti = 2 vieta;
  12.6.3. Dalībnieks ”Uldis”, 1965 punkti = 3 vieta;
  12.7. Vienādu punktu gadījumā augstāku vietu ieņem tas dalībnieks kurš noķēris garāku zivi, ja garākās zivs izmērs sakrīt, augstāko vietu ieņem dalībnieks, kurš ieskaites zivi noķēris tuvāk makšķerēšanai dotā laika beigām, ja laiks sakrīt, augstāku vietu iegūst dalībnieks kurš pirmais, noķēris ieskaites zivi.
  12.8. Ja dalībnieka rezultāts netiek ieskaitīts, dalībnieks nav ieradies uz posmu vai netiek pielaists sacensībām, viņš attiecīgajā posmā saņem tik balles, cik sportistu startē +1 balle (startē 25 dalībnieki, rezultāts 25+1=26 balles par posmu).
  12.9. Tiesnešu kolēģija patur tiesības precizēt fiksētos rezultātus pamatojoties uz dalībnieku iesūtītajām zivju fotogrāfijām.
  12.10. Līgas gada kopvērtējumu veido, katra dalībnieka četru labāko posmu baļļu kopsumma:
  12.10.1. Ieņemtā vieta posmā ir pielīdzināma baļļu skaitam. Piem.: 1 vieta = 1 balle.
  12.11. Gada kopvērtējumā, jo mazāk baļļu jo augstāka vieta.
  12.11.1. Ja diviem, vai vairāk dalībniekiem ir vienāds baļļu skaits, augstāku vietu kopvērtējumā ieņems dalībnieks, kuram ir vairāk punktu 5 (piecu posmu) kopskaitā, ja punktu daudzums sakrīt, tad kurš ir noķēris 5 (piecu posmu) vairāk zivju.
 13. Līgas dalībniekiem izvirzītās prasības.
  13.1. Dalībnieka minimālais vecums – pilni 18 gadi kausa norises dienā, jaunākiem dalībniekiem jāatrodas vecāku uzraudzībā, vai vecāku pilnvarotās personas uzraudzībā.
  13.2. Dalībnieka fiziskās spējas, veselības stāvoklis, zināšanas un iemaņas ļauj piedalīties sacensībās.
  13.3. Dalībnieks pieteicies Līgas posmam, samaksājis dalības maksu pilnā apmērā nolikumā noteiktā termiņā.
  13.4. Dalībniekiem sevi jānodrošina ar:
  13.4.1. Uzlādētu mobilo tālruni ar interneta pieslēgumu, fotografēšanas funkciju un uzinstalētu aplikāciju „WhatsApp”, tādējādi nodrošinot iespēju uzņemt un nosūtīt fotoattēlus 6h garumā visā Līgas posma norises dienas garumā;
  13.4.2. Derīgu Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karti, vai dokumentu kas atļauj makšķerēt bez tās;
  13.4.3. Laika apstākļiem atbilstošu apģērbu un apaviem;
  13.4.4. Ūdens un ēdamā krājumiem, ja tādi nepieciešami;
  13.4.5. Spiningošanai nepieciešamajiem rīkiem, mākslīgajiem mānekļiem un piederumiem saudzīgai zivs uztveršanai un atbrīvošanai, uztveramais tīkliņš ir ieteicams.
 14. Dalībniekiem aizliegts.
  14.1. Piedalīties Līgas posmā manāmā alkohola vai citu vielu izraisītā reibumā.
  14.2. Lietot Līgas posmu laikā alkoholu vai citas apreibinošas vielas.
  14.2.1. Saņemot sūdzības, vai vienpersoniski pēc tiesnešu kolēģijas ieskatiem, dalībniekam būs obligāti jāveic mērījums uz alkohola līmeni izelpā (izmantojot organizātora nodrošināto, un sertificēto alkohola testeri). Pārsniedzot 0.5 promiles izelpā, vai atsakoties veikt mērījumu dalībnieks tiks diskvalificēts no līgas posma (DNF), iegūtie punkti/balles tiks anulētas un aizstātas ar tik ballēm, cik dalībnieku startē +1 balle (startē 25 dalībnieki, rezultāts 25+1=26 balles).
  14.2.2. Saņemot sūdzības ar foto fiksāciju, vai tiesnešu konstatēto faktu, kurš ir pierādāms ar fotogrāfijām, ka dalībnieks Līgas posma laikā lieto alkoholu:
  14.2.2.1. Alkohola pudeles atrodas blakus dalībnieka prīvātajām mantām spiningošanas brīdi;
  14.2.2.2. Tiek piefiksēts moments kad lieto alkoholu, tur rokās pudeli.
  14.2.3. Konstatējot faktus kuri ir minēti 14.2.2.1. un 14.2.2.2. punktā, dalībnieks tiks diskvalificēts no līgas posma (DNF), iegūtie punkti tiks anulēti un aizstāti ar tik ballēm, cik dalībnieku startē +1 balle (startē 25 dalībnieki, rezultāts 25+1=26 balles).
  14.3. Pieteikt reģistrācijai un sūtīt fotogrāfijas ar zivīm, kuras iegūtas pirms sacensībām atvēlētā laika, noķērusi cita persona, vai noķerta zivs aizķerot (āķis atrodas aiz žaunu vāka ķermenī, spurā vai astē) vai lā savādāk krāpties.
  14.4. Izmantot dzīvu vai beigtu dabīgo ēsmu.
  14.5. Līgas posma norises vietā un laikā lietot morālu rupjību un/vai fizisku spēku.
  14.6. Izrādīt vai demonstrēt klaju necieņu attiecībā uz citiem Līgas dalībniekiem, tiesnešiem, skatītājiem, organizatoriem, tienešu kolēģiju un tās pieņemtajiem lēmumiem.
  14.7. Doties makšķerēt bez organizatora izsniegtas mērlentes ar katra posma marķējumu uz tās.
  14.8. Uzsākt makšķerēt pirms makšķerēšanai atvēlētā laika, makšķerēt pēc makšķerēšanai atvēlētā laika beigām.
  14.9. Kavēt atgriešanos starta/finiša vietā.
  14.10. Sniegt un saņemt palīdzību zivs ķeršanā, izvadīšanā.
  14.11. Iebarot vai savādāk pievilināt zivis.
  14.12. Izmantot divus vai vairāk mānekļus vienlaicīgi.
  14.13. Izmantot vairāk par vienu spiningu vienlaicīgi.
  14.14. Lietot mušiņmakšķeri vai mušas.
  14.15. Makšķerēt iebrienot ūdenī, no pietauvotiem peldlīdzekļiem, laipām vai privātās teritorijās.
  14.16. Makšķerēt atrodoties uz tiltiem vai tuvāk par 5m no tiltu konstrukcijām vai zem tām.
  14.17. Palīdzēt citam dalībniekam ar zivs uztveršanu tīkliņā, drīkst tikai tad, kad pats izvelk savu mānekli ārā no ūdens un spiningu noliek malā.
  14.18. Konstatējot pierādāmus pārkāpumus, kuri ir minēti 14.3., 14.4., 14.5., 14.6, 14.7., 14.8., 14.9., 14.10., 14.11., 14.12., 14.13., 14.14., 14.15., 14.16., 14.17., 14.18. punktos, dalībnieks tiks diskvalificēts no līgas posma (DNF), iegūtie punkti tiks anulēti un aizstāti ar tik ballēm, cik dalībnieku startē +1 balle (startē 25 dalībnieki, rezultāts 25+1=26 balles).
 15. Reklāma
  15.1. Reklāma uz dalībnieku apģērba, formas, cepures, somas un automašīnām nav aizliegta, vai arī izmantojot pie komandas nosaukuma.
  15.2. Makšķerēšanas klubu, biedrību simbolika nav aizliegta.
  15.3. Bez saskaņošanas ar pasākuma organizatoru pasākuma norises vietā reklāmu novietot vai dalīt aizliegts.
  15.4. Reklāmu saturoša transporta vai kuģošanas līdzekļa novietošana zonā, kur notiek sacensību atklāšanas un apbalvošanas ceremonija, bez saskaņošanas ar pasākuma organizatoru, aizliegta.
  15.5. Pasākuma laikā vai pēc pasākuma organizatora vai tiesneša kolēģijas lūguma dalībniekiem jāpārvieto savs transporta vai kuģošanas līdzeklis uz tam ierādītu vietu.
 16. Drošība, Datu aizsardzība, Filmēšana un Foto
  16.1. Piesakoties līgai, dalībnieks apliecina, ka organizators drīkst izmantot viņa nodotos datus savām vajadzībām, ciktāl tas attiecas uz šīs līgas organizēšanu, norisi un atskaitēm pēc tām.
  16.2. Reģistrējoties Līgas posmam dalībnieks, un veicot reģistrācijas apmaksu apliecina, ka:
  16.2.1. viņa veselības stāvoklis, iemaņas un prasmes ļauj piedalīties Biedrības „Ar Makšķeri” rīkotajā līgā;
  16.2.2. par savu drošību, tai skaitā pie ūdens, pilnā mērā viņš ir atbildīgs personīgi;
  16.2.3. ar savu rīcību apņemas neradīt apstākļus un izvairīsies no rīcības, kura rada citu drošības vai veselības apdraudējumu;
  16.2.4. dalībnieks dod atļauju Biedrībai „Ar Makšķeri” un Biedrības „Ar Makšķeri” akreditētām personām sava vārda, uzvārda, kā arī sacensību protokolu, pasākuma foto un videomateriālu, kuros sportisti ir atpazīstami, publicēšanai presē, televīzijā, un internetā.;
  16.2.5. piekrīt, ka Biedrībai „Ar Makšķeri” un Biedrības „Ar Makšķeri” akreditētās personas filmē sacensības norises gaitu, tai skaitā makšķerēšanas procesu;
  16.2.6. ir informēts, ka bez Biedrības „Ar Makšķeri” rakstiskas atļaujas aizliegts līgas pasākuma laikā uzņemto foto, video vai ierakstīto audio materiālu izmantošanu komerciāliem mērķiem;
  16.2.7. apaņemas ievērot sacensību nolikumu un noteikumus.
 17. Protesti
  17.1. Protesti tiek pieņemti rakstiski kopā ar apliecinājumu par drošības naudas 50.00 EUR (piecdesmit eiro un 00 centi) ieskaitīšanu organizatora bankas kontā, ar atzīmi BAM2023 Protests.
  17.2. Protesti, tiek pieņemti 30 (trīsdemist) minūšu laikā pēc oficiālās līgas posmu rezultātu publicēšanas.
  17.3. Ja protests tiek apmierināts, drošības nauda tiek atgriezta protesta iesniedzējam, pretējā gadījumā tā atgriezta netiek.
  17.4. Pēc 17.2. punktā norādītā termiņa protesti kas pamatoti ar Nolikuma vai noteikumu pārkāpumiem netiek pieņemti.
 18. Nepārvarama vara (force majeure)
  18.1. Ja Līgas posmā piesakās mazāk kā 20 dalībnieki, organizātors patur tiesības atcelt Līgas posma norisi, iemaksātās dalības naudas atgriežot dalībniekiem kuri bija reģistrējušies.
  18.2. Mainīt Līgas posma norises laiku- tas ir samazināt spiningošanai atvēlēto laiku ja Latvijas Vides, Ģeoloģijas un Meteoroloģijas centrs (LVĢMC) izsludina Sarkano brīdinājumu Līgas posma norises pilsētā (Vētra u.c.) un šie laikapstākļi ir apdraud dalībnieku dzīvību un veselību.
  18.3. Atcelt Līgas posma norisi vienā, ja Latvijas Vides, Ģeoloģijas un Meteoroloģijas centrs (LVĢMC) izsludina Sarkano brīdinājumu Līgas posma norises pilsētā (Vētra u.c.) un šie laikapstākļi ir apdraud dalībnieku dzīvību un veselību.
  18.4. Atcelt Līgas posma norisi pilnībā, ja Latvijas Vides, Ģeoloģijas un Meteoroloģijas centrs (LVĢMC) izsludina Sarkano brīdinājumu Līgas posma norises pilsētā (Vētra u.c.) un šie laikapstākļi ir apdraud dalībnieku dzīvību un veselību, iemaksātās dalības naudas atgriežot dalībniekiem kuri bija reģistrējušies. 18.5. Atcelt Līgas posma norisi pilnībā, ja Latvijas Republikas Ministru kabinets (MK) ievieš Epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai un aizliedz sporta pasākumu norisi, kā arī, ja ievieš pulcēšanās ierobežojumus, iemaksātās dalības naudas atgriežot dalībniekiem kuri bija reģistrējušies.
  18.6. Atcelt Līgas posma norisi pilnībā, ja Latvijas Republikas Ministru kabinets (MK) izsludina valstī ārkārtas stāvokli, iemaksātās dalības naudas atgriežot dalībniekiem kuri bija reģistrējušies.

  Tiekamies BAM StreetFishing Līgā 2023!