Close

Dalībnieki reģistrēšanos un apmaksu veic interneta vietnē www.sportfishing.live/lv/
(Lai reģistrētos kādam no BAM Līgas posmiem, ir jāveic reģistrācija – jāizveido savs profils sportfishing.live sistēmā)

Dalībnieki var reģistrēties katram posmam atsevišķi, vai arī reģistrēties uzreiz visiem posmiem.

Reģistrēšanās dalībai Līgā tiks atvērta 2023. gada 21.Februārī un reģistrācija tiek slēgta 7 (septiņas) dienas pirms katra no posmiem.

Dalības maksa vienam dalībniekam, vienam posmam tiek noteikta 19 eiro.
No dalības maksas tiek atbrīvoti, bezmaksas dalība Līgā:
1. Bērni un pusaudži līdz 18.gadu vecumam;
2. Sievietes;
3. Pensionāri;
4. Invalīdi.
Dalības maksu apmaksā veicot reģistrāciju.

Reģistrācija 1.posmam:
https://sportfishing.live/lv/tournament/2197/bam-streetfishing-lga-2023-1-posms-jelgava

Reģistrācija 2.posmam:
https://sportfishing.live/lv/tournament/2199/bam-streetfishing-lga-2023-2-posms-jrmala

Reģistrācija 3.posmam:
https://sportfishing.live/lv/tournament/2200/bam-streetfishing-lga-2023-3-posms-rga

Reģistrācija 4.posmam:
https://sportfishing.live/lv/tournament/2201/bam-streetfishing-lga-2023-4-posms-ogredubkalni

Reģistrācija 5.posmam:
https://sportfishing.live/lv/tournament/2202/bam-streetfishing-lga-2023-5-posms-rga