Close
 • Palīdzēt bērniem un pusaudžiem no bērnu namiem, kuriem ir interese par makšķerēšanu, nodrošinot viņus pilnīgi vai daļēji ar makšķerēšanas inventāru;
 • Palīdzēt bērniem un pusaudžiem no mazturīgām ģimenēm, kuriem ir interese par makšķerēšanu, nodrošinot viņus pilnīgi vai daļēji ar makšķerēšanas inventāru;
 • Palīdzēt bērniem un pusaudžiem, kuriem ir interese par makšķerēšanu, bet nav finansiālu iespēju, nodrošinot viņus pilnīgi vai daļēji ar makšķerēšanas inventāru;
 • Organizēt ziedojumu vākšanu makšķerēšanas inventāra veidā un nododot šo inventāru bērniem un pusaudžiem, kuriem ir nepieciešamība pēc šī inventāra;
 • Organizēt pieredzējušu makšķernieku izbraucienus pie bērniem un pusaudžiem uz jebkuru Latvijas reģionu ar mērķi iepazīstināt bērnus, pusaudžus ar makšķerēšanu un pēc iespējamības aizvadīt prakstiskās nodarbības pie kādas ūdenstilpnes;
 • Organizēt bērniem un pusaudžiem nometnes ar makšķerēšanas novirzienu;
 • Organizēt bērniem un pusaudžiem makšķerēšanas sacensības;
 • Organizēt makšķerēšanas un sporta makšķerēšanas sacensības;
 • Popularizēt un veicināt bērnu, pusaudžu un pieaugušo interesi par makšķerēšanu un makšķerēšanas sportu;
 • Bērnu, pusaudžu un pieaugušo izglītošana par makšķerēšanas noteikumiem, zivju resursiem un to aizsardzību;
 • Organizēt izglītojošus makšķerēšanas pasākumus bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem;
 • Veicināt un atbalstīt bērnu un pusaudžu iesaistīšanos makšķerēšanas sportā;
 • Izveidot vairākas biedrības komandas, atbalstīt šīs biedrības komandas ar mērķi piedalīties makšķerēšanas un sporta makšķerēšanas sacensībās pārstāvot un popularizējot biedrību;
 • Piesaistīt vietējos un ārvalstu finanšu līdzekļus biedrības mērķu īstenošanai.